با کارشناسی دالینو آسوده ‌خاطر معامله کنید.

کارشناسی و مشاورهٔ قیمت خودرو در محل با دالینو

برند خودرو

مدل خودرو

تیپ خودرو

نام و نام خانوادگی

موبایل

سال تولید

کیلومتر کارکرد

تاریخ مراجعه

تاریخ انتخابی : {{ selected_date }}

تاریخ مراجعه

آدرس

هزینه کل : {{ priceFormatAndNumber(price) }}

{{ new Date(item).toLocaleString("fa", {dateStyle: "short"}) }}

{{ appropriateDate(da) }}