روغن موتور و هرآنچه باید درباره ی تعویض روغن موتور بدانیم!

توسط

همه چیز درباره ی تعویض روغن موتور!

زمان مناسب برای تعویض روغن موتور

بسیاری از سازندگان خودرو معتقدند روغن موتور باید هر ۱۲۰۰ کیلومتر تعویض شود. ۱۲۰۰ کیلومتر حدودا معادل یکبار در سال است .
موارد فوق ذکر شده مربوط به شرایط معمولی است ، در صورت سخت کار کردن خودرو شرایط تعویض روغن موتور کاملا متفاوت است.
نکته :
توجه به این نکته ضروری است زمان تعویض روغن موتور بستگی به موارد زیر دارد:
مسافت طی شده توسط خودرو
مدت زمان باقی مانئن روغن موتور در کارتر خودرو

روغن موتور

مراحل تعویض روغن موتور

۱٫موتور خودرو را به مدت ۵ دقیقه خاموش نگه دارید. خودرو را در محلی با سطح صاف پارک کنید.
۲٫ میله تراز را از محل خود درآورده و تمیز کنید.
۳٫ میله تراز را بار دیگر در محل روغن موتور قرار می دهیم. میله را در می آوریم باید روغن موتور در قسمت مشخص شده قرار داشته باشد. اگر از سطح مشخص شده پایین تر باشد باید روغن موتور را اضافه کنید.

طریقه اضافه کردن روغن موتور

به این منظور باید در فیلتر را باز کنید، سپس مقداری روغن موتور بریزید و منتظر رسید آن به موتور بمانید.
پس از اضافه کردن روغن موتور بار دیگر سطح روغن موتور را بسنجید.
دلیل ارزیابی سطح روغن موتور
وجود روغن موتور برای خودرو به منزله خون برای بدن است. موتور همانند بالشت بین اجزای متحرک خودرو عمل میکند و از بهم سابیدگی آن ها جلوگیری می کند. به همین منظور لازم است سطح روغن موتور سنجیده شود و در صورت نیاز تعویض یا اضافه شود.

وظایف روغن موتور

کم کردن ساییدن قطعات کم کردن اصطکاک قطعات متحرک موتور
بین سیلندر و پیستون آب بندی می شود
حفظ قطعات در خوردگی
داخل خودرو را خنک می کند
کارکرد درست خودرو در دماهای مختلف

سیاه شدن روغن موتور نشانه ی تعویض روغن موتور است؟

بسیاری از افراد گمان می کنند سیاه شدن روغن موتور نشان دهنده ی تعویض آن می باشد.
درصورتی که سیاه شدن روغن موتور به علت عملکرد صحیح و خاصیت پاک کنندگی روغن موتور می باشد.
علت این سیاهی آن است که دوده حاصل از احتراق را در خود نگه میدارد.
چراکه هرچه روغن موتور دیر تر سیاه شود احتمال اینکه روغن موتور نیاز به تعویض داشته باشد بیشتر است.

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.