همه آنچه باید درباره ی تنظیم باد لاستیک باید بدانیم!

باد لاستیک
توسط

همه آنچه باید درباره ی تنظیم باد لاستیک باید بدانیم!

تنظیم باد لاستیک خودرو یکی از نکات مهم در کاربری و نگهداری خودرو است.

اگر چه بسیاری از رانندگان و تعمیرکاران تا حدودی به این مسئله توجه می کنند اما بسیاری از افراد به این نکته توجه نمی کنند.

تاثیرات باد لاستیک

فشار باد نامناسب تایر می تواند روی فرمانگیری خودرو در پیچ ها، ترمزگیری و پایداری تاثیر نامناسب بگذارد.

در حالت بدتر می تواند منجر به ترکیدن لاستیک و به وجود آوردن تصادفات جدی شود.

فشار باد نامناسب لاستیک خودرو می تواند روی راحتی، مصرف سوخت و عمر تایر نیز اثرگذار نیز باشد.

در صورت عدم تنظیم باد لاستیک خودرو چه اتفاقی می افتد؟

زیادی باد تایر:

اگر باد تایر بیش از اندازه باشد سطح کم تری از لاستیک جاده را لمس می کند.

اکر باد تایر ها زیاد باشد نیز می تواند سبب خطر شود.

باد زیاد لاستیک سبب پرش خودرو در دست اندازها می شود.

وقتی تایرها به جای تماس نرم روی جاده پرش کنند باعث کاهش چسبندگی و به طبع افزایش طول خط ترمز خواهند شد.

زیادی باد تایر نیز باعث کاهش راحتی سواری نیز خواهد شد.

برای خرید اسپری براق کننده لاستیک خودرو کاسپین کلیک کنید!

باد لاستیک

کمی باد تایر:

از طرف دیگر اگر باد تایر کم تر از حد لازم باشد باعث افزایش سطح تماس تایر با جاده و در نتیجه افزایش اصطکاک بین این دو خواهد شد.

کمی باد لاستیک سبب گرم شدن بیش از اندازه تایرها و سایش بیش از حد آن ها خواهد شد.
گرم شدن بیش از اندازه همچنین می تواند منجر به پوسته پوسته شدن و ترکیدن لاستیک و تصادفی بسیار شدید شود.

یک نشانه واضح باد کم لاستیک شنیده شدن صدای جیغ در هنگام پیچیدن خودرو است.

تاثیر دمای آب و هوا روی باد لاستیک خودرو خودرو

لازم است حتی اگر تایر خودرو شما نشتی ندارد نیز تایر را به صورت دوره ای بررسی کنید.

فشار باد لاستیک خودرو با تغییرات دمای آب و هوا نیز تغییر خواهد کرد.

فشار یا در اصطلاح عامه باد تایر به ازای هر ده درجه کاهش دمای هوای محیط یک درجه psi کاهش پیدا می کند.

پس اگر در ماه های گرم سال فشار تایر خودرو را بررسی و تنظیم کرده اید و هم اکنون در ماه های سرد سال هستیم مطمئن باشید که باد لاستیک خودرو شما کاهش قابل ملاحظه و خطرناکی پیدا کرده است.

از چه طریق می توانیم از فشار باد مناسب تایر خودروی خود مطلع شویم؟

بیش تر افراد فشار حک شده بر روی سطح تایرها را ملاک قرار می دهند ولی در واقع جای اشتباهی را  انتخاب کرده اند. شماره های حک شده روی سطح تایر، ماکزیمم فشار قابل تحمل لاستیک فوق هستند و نبایست با فشار توصیه شده لاستیک وقتی روی خودرو سوار شده اند اشتباه گرفته شوند.

زمان مناسب برای  بررسی و تنظیم باد لاستیک خودرو چه موقع است؟

بهترین موقع برای این کار موقعی است که لاستیک سرد باشد.

منظور از لاستیک سرد، لاستیکی است که هنوز با دمای هوا همدما نشده است.

هر موقع از شبانه روز که بخواهید می توانید باد لاستیک خودرو را چک کنید؛ البته این به شرطی است که خودرو برای چند ساعت در یک جا ثابت قرار گرفته باشد و یا حداقل مسافت زیادی را طی نکرده باشد.

به عبارت دیگر شما می توانید تا نزدیک ترین پمپ بنزین به محل زندگی خود رانندگی کنید و در آنجا از آنها  بخواهید که باد لاستیک خودرو شما را تنظیم کنند.
البته بعد از رانندگی در بزرگراه تنظیم دقیقی نیز نباید انتظار داشته باشید.

برای تعویض روغن در محل کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.