پربازدیدترین مطالب مجله دالینو
تازه ترین مطالب
آموزش

تست پمپ بنزین

پمپ بنزین خودرو، سوخت را از باک به موتور و سیستم سوخت رسانی انتقال می دهدو در دو نوع دستی(مکانیکی) و برقی می باشد.کمبود…