️مزایای تعویض به موقع فیلتر هوای اتومبیل

برای مشاهده روغن موتورهای مناسب خودروی خود در دالینو خودروی خود را انتخاب کنید و روغن های مناسب آن را به همراه قیمت مشاهده نمایید.

دالینو خدمات تعویض روغن خودرو را در محل مورد نظر شما ارائه می دهد. هم اکنون ثبت نام کنید و ازتخفیف ویژهبهره مند شوید.

تعویض بموقع فیلتر هوا از مشکلات بسیاری جلوگیری مینماید. ذرات گرد و غبار بسیار ریز هستند و آسیب جدی به موتور اتوموبیل وارد می کنند. کافی است با تعویض فیلتر هوا از صدمات وارده به موتور ماشین جلوگیری کنید. اثرات مثبت تعویض به موقع فیلتر هوا عبارتند از:

عملکرد:

فیلتر هوای کثیف، آسیب دیده و یا فرسوده می تواند منجر به افت زیادی در عملکرد خودرو شما شود. مطالعات نشان داده است که اتومبیل های با فیلتر هوای پاک بهتر از اتومبیل های با فیلتر هوای کثیف و قدیمی کار می کنند. فیلتر هوای کثیف و مسدود شده ، مقدار جریان هوای ورودی به موتور خودرو را کاهش می دهد.کاهش مقدار هوای ورودی ، باعث افت عملکرد و همچنین مشکلات دیگری در عملکرد خودرو می شود.

هزینه:

یکی از راه هایی برای صرفه جویی در هزینه، تعویض منظم فیلتر هوای خودرو می باشد . هوایی که خودرو شما برای سوزاندن سوخت نیاز دارد از طریق فیلتر هوا تامین می شود. اگر فیلتر هوا اتومبیل شما کثیف یا آسیب دیده است، می تواند مقدار جریان هوا به موتور خودرو شما را محدود کند. علاوه بر این، فیلترهای هوای آسیب دیده، سبب می شود که ذرات کوچک به داخل موتور خودرو وارد شود و مشکلات عدیده ای را ایجاد کنند. تعویض فیلتر هوا به طور منظم می تواند از این مشکلات، جلوگیری کند.

خرابی:

فیلتر هوای خودرو مسئول محفوظ نگه داشتن موتور از هر گونه ذرات خارجی است که به آن تعلق ندارند.حتی یک ذره کوچک در طول زمان، می تواند سبب آسیب های بسیار شود. البته ، میزان آسیب در طول زمان افزایش می یابد ، به خصوص اگر ذرات بیشتری به داخل موتور وارد شوند. این ذرات می تواند باعث آسیب رساندن به پیستون و سیلندر گردند. شما با تعویض به موقع فیلتر هوا می توانید از این مشکلات جلوگیری کنید.

برای مشاهده روغن موتورهای مناسب خودروی خود در دالینو خودروی خود را انتخاب کنید و روغن های مناسب آن را به همراه قیمت مشاهده نمایید.

دالینو خدمات تعویض روغن خودرو را در محل مورد نظر شما ارائه می دهد. هم اکنون ثبت نام کنید و ازتخفیف ویژهبهره مند شوید.